Projecten

Projecten

Als een student aan de kunst academie van fine arts en design in Maastricht, waar ik sieraad design heb gestudeerd heb ik vier jaar van training gehad om mijn eigen visie en vaardigheden te ontwikkelen.


Als ik een opdracht krijg is het voor mij belangijk dat het een conceptuele gelaagdheid heeft. Ik probeer mijn eigen manier van kijken naar de wereld in mijn werk te leggen. Dit is soms gekeken naar de wereld van een andere kant en soms met een beetje ironie.


Het is voor mij belangrijk dat mijn werk niet alleen een goed conceptueel verhaal heeft. Door de keus van materiaal, de bewerking van het materiaal en vakwerk probeer ik het verhaal nog meer diepte te geven. De manier hoe de materialen gehanteerd, benaderd en afgewerkt worden is erg belangrijk voor mij. Ik werk over het algemeen volgens traditionele methoden.Ik heb bij elke opdracht een korte tekst geschreven om de filosofie achter het werk te laten zien.


Ik hoop dat u geniet van mijn pagina!

As a student at the fine arts and design academy in Maastricht in the Netherlands, where I studied jewelry design I have had four years of training to develop my own view and skills in the jewelry scene.


When I get an assignment it is important to me that it has more than one conceptual layer. I try to put my own way of looking at the world in all of my work, which is sometimes from a different angle instead of the conventional and sometimes with a bit of irony.


It is important for me that my work not only has a good story. Through the choice of material, manipulation of the material and the workmanship I try to give more depth to the story. The way the materials are manipulated, approached, handled and finished are very important to me. I tend to work mainly according to traditional methods, so I try not to use heavy machinery in the designing process.


With each assignment I wrote a short text to let you know what the philosophy behind the design is.


Hope you enjoy the page!