Making Face

Dit project ging over mensen die een gezichts prothese nodig hebben, hoe wij erover denken en hoe wij dit willen portretteren. Voor mij was het vooral belangrijk om het gevoel te benadrukken; hoe mensen zich kunnen voelen als ze een deel van hun gezicht moeten missen en dat moeten vervangen door andere 'onderdelen'. Dit bracht mij tot het maken van drie verschillende hoofden met dezelfde puzzelstukjes, zodat je de gezichten met elkaar kan verwisselen. Van dit beeld heb ik uiteindelijk een broche gemaakt.This project was about people who need a facial prosthesis, how we thought about it and how we wanted portray this. For myself, it was important to capture the feeling of pieces of head which people may miss one day, and have to replace them with other parts which aren’t theirs. So I made three different heads which have the same puzzle pieces so you can change the face and from this image I made a brooch.